kde nás nájdete

mapa
UNIDEAL, s.r.o.
E-mail:

Prevádzka firmy
Šrobárova 5
917 01 Trnava
Účet SLSP: 0285987303/0900
IBAN SK61 0900 0000 0002 8598 7303
SWIFT GIBA SK BX

Tel.: +421 (0)33 5936 116
Fax: +421 (0)33 5333 958
Mob.: +421 (0)908 888 519
Mob.: +421 (0)948 046 469


Fakturačné údaje:
UNIDEAL, s.r.o.
Palárikova 49
917 01 Trnava
IČO: 44 853 947
IČ DPH: SK2022850280
DIČ: 2022850280

Dokumenty na stiahnutie
Licencia     Obchodný register     Poistenie